Vacap

  • Matej Žebovec

  • januar 2021

Celovita programska rešitev za vodenje evidence prisotnosti na delovnem mestu. Aplikacija za prijavo uporablja avtentikacijo s pomočjo aktivnega imenika, je tronivojska (prosilec, potrjevalec in admin), omogoča izdelavo vseh potrebnih mesečnih poročil.

Tehnologije